گروه سنی 2- 3 سال (نوپا)


1- آموزش مفاهیم اولیه ریاضی با استفاده از نقاشی، DVD، تانگرام، الگوی اشکال هندسی و سایر وسایل کمک آموزشی

 
2- آموزش زبان انگلیسی با ایجاد فضای شاد همراه با بازی، DVD، نمایش های عروسکی به صورت ترمیک و با استفاده از کتابهای Tiny Talk و My First English Adventures

3- آموزش مهارتهای ابتدایی زندگی: مثل لباس درآوردن – لباس پوشیدن – و . . .


4- آموزش ابتدایی فعالیت های اجتماعی: مثل دوست یابی – ابراز احساسات – گوش دادن به دیگران و . . . از طریق نمایش- داستان – و بحث گروهی


5- انجام فعالیت های علمی و تفکر با استفاده از مجموعه کتابهای فعالیت های خلاق: (مثل آشنایی با گرما – سرما – شکل های مختلف آب و . . . )

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@2011 Rolanmahd.Com. All Rights Reserved